top of page
ภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์ขายดี

Punched Filing Pocket

ซองเอกสารเจาะรูข้างไว้ และมีกระดุมปิดปากซอง

เอกสาร     เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บและป้องกันไม่ให้

เอกสารเสียหาย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า: 1564
ขนาด: A4
บรรจุ: 5/25/125

สี : Pink, Purple, Green, Blue, Indigo
m³: 0.0532

1564.jpg

ธันวาคม

2561

Twin Document Bag

พื้นผิวแฟ้มอันมันวาว  และสีสรรที่โดดเด่นชวนให้

สะดุดตา   มีการออกแบบเป็นแนวนอนและแนวตั้ง

อีกทั้งยังสามารถสอดใส่เอกสารได้ทั้งด้านหน้าและ

ด้านหลัง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า: 1484, 1494
ขนาด: A4, A4
บรรจุ: 1/24/240, 1/24/240
m³: 0.0830, 0.0830

php3F.jpg

พฤศจิกายน

2561

Subject File

ทุก ๆ ครั้งที่คุณสัมผัสกับลายผิวของแผ่น
คุณจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกอันเบาบาง
สีสันที่สดใสช่วยให้สะดุดตา
และง่ายต่อการจัดหมวดหมู่

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า: 1114
ขนาด: A4
บรรจุ: 12/60/360
m³: 0.0809

Subject File

ตุลาคม

2561

5 Part File

การใช้แฟ้มเอกสารที่มีดัชนีแบ่งแยกแป็น 5 สี สำหรับ

จัดเก็บเอกสารที่ผ่านการเจาะรูเพื่อการบรรจุ      ทั้งยัง

เป็นวิธีการจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่และเพื่อความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยแล้วนั้น       นับเป็นการถ่ายทอดวิธี

ใช้งานอันมีประโยชน์อย่างมาก !

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า: 1434
ขนาด: A4
บรรจุ: 1/15/210
m³: 0.0739

1434.jpg

กันยายน

2561

PP Envelope Wallet

ลูกค้าชื่นชอบในความหลากหลายของสีสัน

ให้ความโปร่งใสอย่างมาก ความประทับใจในลายผิว

และความสะดวกใช้ง่าย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า: 908811
ลายผิว: 04
ขนาด: A4
บรรจุ : 6 ชิ้น/ถุง, 120 ชิ้น/กล่อง (ในประเทศ) 
          25 ชิ้น/ถุง, 250 ชิ้น/กล่องใน, 500 ชิ้น/กล่อง (ส่งออก)

สี : ใส, แดง, ม่วง, เขียว, เทา, เหลือง, ฟ้า, ส้ม

PP Envelope Wallet

สิงหาคม

2561

Subject File

ทุก ๆ ครั้งที่คุณสัมผัสกับลายผิวของแผ่น
คุณจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกอันเบาบาง
สีสันที่สดใสช่วยให้สะดุดตา
และง่ายต่อการจัดหมวดหมู่

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า: 1114
ขนาด: A4
บรรจุ: 12/60/360
m³: 0.0809

Subject File

กรกฎาคม

2561

bottom of page