top of page
ภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์ขายดี

PP Envelope Wallet

ลูกค้าชื่นชอบในความหลากหลายของสีสัน

ให้ความโปร่งใสอย่างมาก ความประทับใจในลายผิว

และความสะดวกใช้ง่าย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า: 908811
ลายผิว: 04
ขนาด: A4
บรรจุ : 6 ชิ้น/ถุง, 120 ชิ้น/กล่อง (ในประเทศ) 
          25 ชิ้น/ถุง, 250 ชิ้น/กล่องใน, 500 ชิ้น/กล่อง (ส่งออก)

สี : ใส, แดง, ม่วง, เขียว, เทา, เหลือง, ฟ้า, ส้ม

PP Envelope Wallet

สิงหาคม 2561

Subject File

ทุก ๆ ครั้งที่คุณสัมผัสกับลายผิวของแผ่น
คุณจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกอันเบาบาง
สีสันที่สดใสช่วยให้สะดุดตา
และง่ายต่อการจัดหมวดหมู่

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า: 1114
ขนาด: A4
บรรจุ: 12/60/360
m³: 0.0809

Subject File

กรกฎาคม 2561

bottom of page